Regler

SLOT.IT klassen

For sæsonnen 2014-2015 er der vedtaget, at der som udgangspunkt køres med standard SLOT.IT biler og dæk, Følgende regler præcisere hvad der må laves/ændres på bilerne:

CHASSIS/BIL:
Skal være SLOT.IT HRS eller HRS2 (square) –Universal Chassis, In-Line,Side-Winder eller Angle-Winder. Samt SLOT.IT fabriksfremstillede, komplette biler  f.eks. Audi) Chassiser fra komplette biler må kun bruges sammen med det originale karrosseri. Eneste tilladte modifikation på chassiset er bortslibning af en smule fra forhjulsophænget for at mindske sporvidden. Magnetic-Suspension og fjeder-system er tilladt i alle slot.it biler. Skiver på aksel og mellem chassis og guide er tilladt.

KARROSSERI:
Karrosseriet skal være i hård, trykstøbt plastik eller resin, og skal være en kopi af en moderne GT-sportsvogn/LeMans-bil ikke ældre end 1980. Karrosseriet skal være forsynet med kører, og chassis, tandhjul, motor og styretap må ikke være synlige, når bilen er samlet. Karrosseriet skal være korrekt dekoreret med decals og numre. Karrosseriet skal veje minimum 25 gr. incl. chassisbefæstningsanordninger, kørerfigur og andet, som befinder sig på karrosseriet, når dette er adskilt fra chassiset.

Evt. extra vægt i karrosseriet kan placeres frit. Lys-kit anses som vægt uanset om dette eftermonteres eller forefindes på modellen standard. Såfremt der foretages modifikationer (anden bagvinge, extra skærmkasser etc.) på karrosseriet, skal disse være foretaget
på realistisk og sådan en måde at de ikke går ud over modellens æstetik.

MOTOR:
Alle Slot.It motorer er tilladte. Motor må ikke have været åbnet.

MAGNET:
Der køres uden magnet.

MÅL & VÆGT:
Bagakslen må maksimalt være 65 mm bred (målt fra yderside fælg til yderside fælg) og dækkene må maksimalt rage 1 mm udenfor karrosseriet i hver side. Det er tilladt at optimere bilen med ekstra vægt på chassiset – placering frit.

HJUL, FÆLGE & DÆK:
Alle fælge med 3D-fælgindsats er tilladt. For- og bagdæk skal være gummi (skumdæk ikke tilladt) Alle originale Slot.It dæk (mærket Slot.It) er tilladt med undtagelse af silikonedæk.

GEAR & TANDHJUL:
Gearing er fri. Fabrikat er fri.

GUDIE & SLÆBESKO:
Guide: Fabrikat skal være Slot.It. Slæbesko er valgfrie.

ANDET:
Løse/raslende/svage dele må fastlimes, sålænge det ikke indvirker på bilens æstetik.
Motor må fastlimes i motorholder.

Præcisering af reglerne omkring vægt på body. Monteringsskruer samt andre løsdele regnes i henhold til reglementet ikke med til bodyvægten ved teknisk kontrol.

Karrosseriet skal veje minimum 20 gr. incl. chassis- befæstningsanordninger, kørerfigur og andet, som befinder sig på karrosseriet, når dette er adskilt fra chassiset. Det styregruppen lægger til grund for afgørelsen er følgende del af teksten:

1. At de til karosseriet tilhørende befæstningsanordninger befinder sig på karosseriet.
2. At delene er en del af karosseriet når det er adskilt fra chassiset.

At en del befinder sig på karosseriet når dette er adskilt fra chassiset betyder at den er en fast monteret bestanddel af karosseriet og at den er til stede på karosseriet umiddelbart efter adskillelse.

Skruer samt andre løsdele der anvendes ved montering af karosseriet kan isoleret set betragtes som befæstningsanordninger men de er ikke en fast monteret bestanddel af karosseriet og de befinder sig ikke umiddelbart på karosseriet når dette er adskilt fra chassiset. Dette kræver en genmontage af delene efter adskillelse hvorfor de ikke betragtes som værende til stede efter adskillelse. Monteringsskruer betragtes som de på HRS chassiset til karosserimontage fastmonterede tappe. Der er derfor ikke i reglementet grundlag for at disse medregnes til karosserivægten ved TK og vil fremover ikke blive medregnet til vægten ved TK.

 

Klubklassen

Klubklassen køres i sæson 2017 – 2018 med Mini-Z biler,  som bliver stillet til rådighed for deltagerne.  Point gives som i vores andre klasser.

GT Mos 2017, 1/24

1:Karosseri

1.1.: Bilerne er defineret som vellignende skalamodeller i 1/24 af GT biler fra 2000 og frem.

1.2.:Karosseri skal være fremstillet i plast, resin eller glas/kulfiber, og kun ruder og lygteglas må være fremstillet af Lexan(Polycarbonat)/PETG
eller lignende bløde materialer.

1.3.: Karosseriet skal være forsynet med forrude, sideruder og bagrude i gennemsigtigt materiale.
Bagrude, samt siderude fra B stolpe og bagud, må males.

1.4.:Karosseriet skal have hækspoiler, front splitter og side skørter hvis disse også findes på original bilen. Spoiler, skørter og splittere skal være fremstillet af et formfast materiale, men må kunne flexe under evt påkørsel.
Spoiler skal ligne originalen til bilen både m.h.t. udformning og placering. Minimums krav er at selve vingen er buet/skrå og der er lodrette sider på vingen.
Bemærk også at bagvinger skal monteres korrekt med tyndt gummi eller plastikstag, og det er ikke tilladt at montere med skumgummi klodser.

1.5:  Der skal være 3 dimensional fører indsats i bilen, med minimum overkrop, rat og instrumentbord. Fører indsatsen skal være malet, og føreren skal sidde i en realistisk position.

1.6.: Karosseriet skal være malet i en realistisk racerbemaling med start numre og sponsormærker. Der må køres med fantasi bemalinger.

2:Chassis

2.1.: Chassis er frit.
Maksimal bredde på grundplade er 78 mm, dette gælder enten det er en stor, eller flere små plader. Chassis er defineret som det der ikke flexer, med body.

2.2.: Lejer og aksler:
Der skal bruges 3 mm Ø aksler.
Split foraksel tilladt.
Bagaksel er EN stiv, gennemgående aksel

2.3.: Alle chassis dele skal være dækket af karosseriet, dette inkluderer også styretap, set oppefra.

2.4.: Sporvidde maks. 83mm for og bag.

2.5.: Frihøjde for hele køretøjet, det vil sige både under karosseri og chassis, minimum 1,0 mm ved løbsstart.

3: Motor, Gear, Slæbere og Guide

3.1.: Som motor bruges Hawk Retro.
På Hawk Retro skal tekst være læselig. Motor må ikke åbnes eller på anden måde forsøges ændret.
Ved tvivls tilfælde kan køreren blive bedt om at skifte motor.

3.2.: Gearing er med fast pinion 8Z, men med valgfrit kronhjul mellem 42-46Z.

3.3.: Guide og slæbere er fri. Kun en Guide på max 27 mm er tilladt.

4: Dæk og Fælge

4.1.: Forhjul fri type, med minimums diameter på Ø 25,5 mm, dæk skal have en minimum trædeflade på 5 mm, af gummi eller skum. Dæk må coates, med lim eller lak.

4.2: Baghjul er fri, med minimums diameter på Ø 26
mm og en maksimalbredde på 13 mm.

4.3.: Hjul diametre gælder ved løbstart.

4.4.: Der skal være malede fælg indsatse monteret på alle hjul.

5: Vægt

5.1.: Minimumsvægt 175 gram, før, under og EFTER løb.

5.2.: magneter kun tilladt i motor.

6: Diverse

6.1.: Banestrøm er den klubben sædvanligvis anvender til denne type biler, dog min 11 og max 12 volt, afhængig af banen.
På plastic baner dog Max 13 volt.
Er der tvivl om banespændingen, fastsættes denne af styregruppen, på dagen.

6.2.: Mindre dele som tabes under løb, f.eks hjulindsats, lygteglas og spoilerdele, skal  ikke genmonteres, men bilen skal overholde min vægt. Tabt vægt der påvirker totalvægt, skal monteres hurtigst muligt (maks 10 omgange)!

6.3.: Kun guide og hjul må have permanent kontakt med banen.

6.4.: Skal bilen køre i en evt anden gennemkørsel, skal den være så komplet som muligt, med minimum spoiler, ruder og fører indsats.
Til næste GT mos løbsdag skal bilen dog fremstå komplet ved start.

Point:

Point tildeles på følgende måde:

1= 20 Point, 2= 18 Point, 3= 17 Point, Osv.

Der gives 1 Bonus Point for hurtigste omgang.